Stomatološka protetika 21. veka

CAD/CAM tehnologija temelji se na kompjuterskim 3D programima, pa praktično ne postoji mogućnost ljudske greške pri izradi zubnih nadoknada, Ova tehnologija zahteva upotrebu najnovijih materijala koji se koriste u savremenoj protetici - titan i cirkonijum keramike, estetski savrsenije od prethodnika,a uz to i biokompatibilne i mehanicki postojane.

 

Titanska konstrukcija mosta

 

Tehnologija se temelji na aparatu za skeniranje radnog modela, spravi za informatičko dizajniranje rada i radnom robotu koji sistemom frezovaja izrađuje telo mosta koje služi kao podloga za slojeve estetskog materijala.

Titanijumska ili Cirkonijeva konstrukcija mosta

Što to titan čini jedinstvenim materijalom za zubne nadoknade, posebno krunice i mostove? Ne izaziva alergijske reakcije - Alergija na strana tela u organizmu javlja se kod oko 30 posto ljudi. No, kad je titan u pitanju, od operacije kosti, pa sve do postavljanja zubnih implantata , već nekoliko decenija nije bilo opste ili lokalne alergijske ili toksične reakcije.

Reaktivnost i perfektna odbrana - Titan je tzv. reaktivni metal, koji na površini formira jedan od najotpornijih oksida. To krunu ili most štiti od oštećenja slatkom ili kiselom hranom, i od korozije. Naime, u slučaju korozije se oslobađaju metalni joni, koji onda mogu negativno uticati na organizam. Da bi se to izbeglo, koristi se titan, biokompatibilan za ljudski organizam.

Rendgenska prozirnost - Titan propušta rtg zrake, pa je jedini materijal kod kog za ranu i pouzdanu dijagnozu karijesa pri snimanju zuba ne treba ukloniti zubnu krunu ili most. Zbog toga štedi vreme i, što je još važnije, štedi se zubna supstanca koja se pri skidanju krune, ipak gubi.

Udobnost, visoka čvrstoća, neutralan ukus i lakoća poput pera - Titan je izuzetno čvrst. Ako se uporedi potpuno isti metal-keramički most s titan-keramičkim mostom, primećuje se da je titanijumski mnogo lakši . Vrhunska estetika - Na titan se nanose slojevi vrhunskih keramika, što pacijentu pruža maksimalno estetsko zadovoljstvo.

Ni cirkonijum-dioksid ne zaostaje

Materijal koji je odnedavno zauzeo vrlo važno mesto u fiksnoj protetici je i cirkonijum-dioksid.U želji da imaju zube koji se izgledom nimalo ili jedva razlikuju od prirodnih, pacijenti traže bezmetalne restauracije. Za razliku od metalne strukture kostura, cirkondioksid pokazuje belu boju, koja se može iskoristiti za harmoničnu igru boja već pri slojevanju boja keramike.

Što se tiče biokompatibilnosti cirkonijum dioksida, ona je slična titanovoj, a zahvaljujući odličnim mehaničkim svojstvima, te impresivnoj estetici, njegova je primena u stomatološkoj protetici sve češća. Koristi se za izradu prednjih i bocnih zuba.

Oba materijala,titanijum i cirkon, strogo su testirana na biološku podnošljivost s obzirom na citotoksičnost, nadraživanje, senzibilizaciju, akutnu sistemsku toksičnost, hemokompatibilnost i genotoksičnost. Vrhunski rezultati testova omogućili su sertifikovanje materijala najzahtevnijim normama.

Individualno prilagođen terapijski plan

 

Cirkonijum keramički most

Svaki stomatolog pre svega misli na zdravlje i interes svog pacijenta, pa se zato pre izrade bilo kakve zubne nadoknade izrađuje odgovarajući plan terapije. S funkcionalnog i estetskog aspekta, različiti zubi i žvačno područje, oralna situacija, pa čak i licne sklonosti pacijenta moraju se uzeti u obzir, tako da je najbolje rešenje individualan pristup.

Plan terapije jedinstven je za svakog i rezultat je specifične dijagnoze postavljene na osnovu informacija dobijenih anamnezom i kliničkim pregledom. Dobro ga je podeliti u nekoliko faza radi lakšeg kliničkog vrednovanja celog terapijskog postupka i postignutih rezultata, ali i finansijskog i socijalnog aspekta. Naime, najčešće postoji nekoliko mogućnosti terapije, a uloga terapeuta je da izabere najbolju opciju, individualno prilagođenu pacijentu.

Ne treba zaboraviti...

Kompletni i zdravi zubi osiguravaju da vilicni zglob i žvačni mišići ostanu zdravi, jer svaka praznina i loša zubna nadoknada uzrokuju postepene promene - zubno meso se povlači, zubi se naginju, okreću i menjaju položaj sve do nastanka trajne štete koja kulminira bolovima u zglobu.

Briga o zubima nije samo estetska, nego i briga za zdravlje uopste. Tako, na primer, zbog gubitka pojedinih zuba, posebno kutnjaka, čija je funkcija žvakanje, vrlo brzo se mogu javiti problemi sa želucem i probavnim sistemom jer se guta slabo sažvakana hrana. Ako ste već izgubili jedan ili više zuba, na vreme se posavetujte sa svojim stomatologom o najprikladnijoj opciji zubne nadoknade. To učinite već sada, ne čekajte da se pojave problemi.

 

Dr Milica Šljukić, Ordinacija Mil dent