Radiologija

CT – om VOĐENA BIOPSIJA

Pripremio: Doc. Dr Dragan Mašulović, radiolog

Saradnici: Dr Ljubica Lazić, radiolog

Dr Dragan Vasin, klinički lekar u Centru za radiologiju i MR

 

Šta je komjuterizovana tomografija?

Vaš ordinirajući lekar tražio je da Vam se uradi CT-om vođena biopsija. Cilj nam je da Vam pomognemo da se pripremite za ovo ispitivanje i da Vam predočimo šta možete da očekujete tokom ovog postupka.

Kompjuterizovana tomografija (CT) je vrsta radiološkog ispitivanja koji omogućuje prikaz anatomskih detalja u različitim presecima. Odlikuje se većim brojem preseka koji se kompjuterski analiziraju u trodimenzionalnu sliku.