Psihijatrija

Emocionalna inteligencija u partnerskim i porodičnim odnosima

Priredio: dr Predrag Nikić

 

Ljubavno partnerstvo ali i porodicu treba posmatrati kao emocionalni sistem. Svaki sistem nastoji da održi ravnotežu. Međutim, kada neki delovi ne funkcionišu, drugi delovi nastoje da preuzmu njegovu funkciju, kako bi zaokružili funcionalnost sistema. Tako je i u porodici, deca su najosetljiviji i najprijemčiviji članovi.

Sumnja u vernost partnera

Zašto je važno da steknemo poverenje da ce nas draga osoba voleti i za 10 godina

Osecanja su pojave koje se zbivaju u nama i koje se zbog toga spolja ne mogu videti. Kada nekoga volimo, mi znamo da je naša ljubav istinita jer je osecamo, ali druga osoba ne može imati neposredno saznanje da je volimo. O tome da je volimo, osoba mora zakljuciti na osnovu posrednih signala: onoga što joj kažemo i kako se ponašamo.

Razlike u izražavanju emocija kod muškaraca i žena

Na emocionalnost se obično gleda kao na žensku karakteristiku. Devojčice plaču a dečaci negativne emocije ,,čuvaju u sebi“. Kada postanu odrasle osobe zbog razlika u izražavanju emocija mogu imati problema međusobnim odnosima. Žene smatraju da su muškarci bezosećajni a muškarci da su žene preosetljive i da ulažu previše emocija u sve što rade.

Opšte o mentalnim poremećajima

ˇ Mentalni poremećaji se mogu javiti kod ljudi različitih starosnih doba, stepena obrazovanja, nivoa prihoda i iz različitih kultura.

ˇ Većina mentalnih poremećaja se prvi put javlja tokom adolescencije i ranog zrelog doba.

ˇ Mentalne poremećaje prouzrokuje složena međuigra genetskih, bioloških, sredinskih faktora i faktora ličnosti.

ˇ Mentalni poremećaji se mogu efikasno lečiti.

ˇ Stigma udružena sa mentalnim poremećajima predstavlja ozbiljnu prepreku, ne samo za dijagnostikovanje i lečenje, već i za prihvatanje obolelih od strane zajednice.

Šta je to afektivni bipolarni poremećaj?

Svi mi smo ponekad uzbuđeni zbog novih ideja, strasno težimo svojim ciljevima, želimo da se zabavljamo s prijateljima i da potpuno uživamo u životu. Ima i perioda kada smo tužni, kada se povlačimo u usamljeno razmišljanje. Kod ljudi sa afektivnim bipolarnim poremećajem ova osećanja mogu da budu vratolomna vožnja sa divljim usponima i razarajućim padovima.