Nefrologija

Deset koraka za zdrave bubrege

Nefrološke bolesti mogu da se spreče. Ako se pije dosta tečnosti, izbegava masna i slana hrana i oprezno koriste lekovi, bubrežna oboljenja se mogu preduprediti

Poznato je da su bubrezi nezamenljivi „prečišćivači“. Ukoliko se pije malo tečnosti, jede masna hrana, a uz to u organizam unosi i puno soli, ili lekova, mogu da se oštete bubrezi i da dođe do stvaranja kamena i nekih drugih oboljenja.

Renalna anemija

Renalna anemija je česta komplikacija hronične bolesti bubrega (HBB), koja pogađa oko 500 miliona ljudi širom sveta i očekuje se da će se njena prevalenca dramatično povećati tokom sledeće decenije zbog povećanja broja stanja koja dovode do HBB, kao što su dijabetes i hipertenzija1-13. Kako bubrežna funkcija slabi sa napredovanjem HBB, renalna anemija postaje sve izraženija, smanjujući snabdevanje tkiva i organa kiseonikom. Ukoliko se ne leči, bitno smanjuje kvalitet života i može da dovede do ozbiljnih kardiovaskularnih komplikacija – glavnog uzroka smrti kod bolesnika sa HBB14-23.

Dijaliza ili transplantacija bubrega – šta je najbolje za mene?

Dijaliza i transplantacija bubrega su tretmani za zamenu bubrežne funkcije koji se primenjuju kod poslednjeg stadijuma bolesti bubrega. Postoje dva tipa dijalize: hemodijaliza i peritoneumska dijaliza.

Kada bubrezi više ne funkcionišu dovoljno efikasno, otpadni proizvodi (toksini) i tečnosti se nagomilavaju u krvi. Dijaliza preuzima deo funkcija bubrega koji otkazuju i uklanja tečnost i otpadne materije. Transplantacijom bubrega se u potpunosti nadoknađuju bubrežne funkcije.

Ovde se govori o prednostima i manama ovih terapijskih opcija. Vi i Vaša porodica sa lekarom treba da razgovarate o svim opcijama kako biste doneli odgovarajuću odluku o Vašem daljem lečenju.

Povodom Svetskog dana bubrega

Napisao: dr Dejan Pilčević, Specijalista interne medicine, Klinika za nefrologiju VMA

Počev od 2006.g. u organizaciji Međunarodnog udruženja nefrologa, svake godine drugog četvrtka u mesecu martu, širom sveta se obeležava Svetski dan bubrega.