Endokrinologija

Komplikacije šećerne bolesti

Osnovne komplikacije šećerne bolesti javljaju se usled poremećaja u krvnim sudovima i oštećenja nerava (neuropatija). Oštećenja velikih krvnih sudova (makrovaskularne komplikacije) ugrožavaju mozak, srce, posebno kod srčanih bolesnika i osoba sa visokim krvnim pritiskom, a mogu izazvati i probleme u cirkulaciji nogu.

Šećerna bolest: šta je u stvari i do čega može da dovede

* Šećerna bolest je hronično oboljenje koje se ispoljava povišenim nivoom šećera u krvi ali obuhvata veliki broj važnih poremećaja korišćenja hranljivih materija (tj. metabolizma) u organizmu.

Akromegalija

Napisao: Prof S. Damjanović, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog Centra Srbije

AKROMEGALIJA (gr. Acros – udovi, Megalos – veliki)

Akromegalija je veoma ozbiljno stanje koje nastaje zbog hroničnog preteranog lučenja hormona rasta (GH – Growth Hormone) . Ukoliko se GH preterano izlučuje pre zatvaranja epifiznih hrskavica rasta doći će do razvoja gigantizma.

Šećerna bolest (Diabetes mellitus)

Šecerna bolest predstavlja jedno od veoma čestih i rasprostranjenih oboljenja današnjice. U osnovi deli se na tip I i na tip II.