Interna medicina

Mesto balneoterapije u lečenju reumatskih bolesti

Napisao: dr Aleksandar Dimić

 

Balneoterapija je kompleksna terapijska disciplina koja za lečenje koristi prirodne faktore : mineralne vode, lekovite gasove, peloide, klimu, promenu sredine, dijetetski režim, aktivni i pasivni psihofizički odmor. Efekti balneoterapije se baziraju na hemijskom i mineralnom sastavu satojaka i njihovoj apsorpciji.

Trovanje gljivama

Napisala: Prof. dr Slavica Vučinić, NAČELNIK KLINIKE ZA URGENTNU I KLINIČKU TOKSIKOLOGIJU VMA

preuzeto sa sajta: www.vma.mod.gov.rs

Pored nekoliko stotina jestivih, nejestivih i lekovitih postoji nekoliko desetina otrovnih gljiva (pečurki). Pod pojmom otrovne gljive podrazumevaju se sve one vrste koje u organizmu izazivaju patološke promene i oštećenja organa. Neke od njih izazivaju blage reakcije kao što su bolovi u trbuhu, mučnina, povraćanje ili alergijske reakcije koje su prolazne, ali postoji i jedan broj vrsta koje izazivaju mnogo ozbiljnija oštećenja i smrt.

Šta je reumatoidni artritis?

Reumatoidni artritis (RA) je hronično, progresivno autoimunsko oboljenje zglobova koje zahvata oko 1% odraslih1.

Uzrok RA je još uvek nepoznat, a smatra se da leži u kombinaciji infekcije i urođene podložnosti bolesti.

Osteoporoza

Definicija

"Postmenopauzna osteoporoza predstavlja postepeno smanjenje koštane mase i poremećaj kvaliteta kosti što dovodi do veće krtosti kostiju i fraktura. Najveći broj fraktura se dešava kod postmenopauznih žena." U menopauzi (nakon prestanka ciklusa) smanjuje se lučenje ženskih polnih hormona i tada prestaje njihova zaštitna uloga za kost. Zato se gubi koštana masa, smanjuje čvrstina kostiju i nastaje osteoporoza. I muškarci mogu oboleti od osteoporoze mada znatno ređe.

Anemija i nedostatak gvožđa

Anemija se najbrže dijagnostikuje analizom krvi, čiji rezultati pokazuju bro, veličinu i oblik eritrocita, kao i nivohemoglobina. Uzrok ovog poremećaja može biti nedostatak gvožđa, ali i vitamina B9 i B12.