Ortopedija

Prevencija lošeg držanja kod dece

Posturalni poremećaji (loše držanje) kod dece su u stalnom porastu. Potrebno je istaći da su to poremećaji stava ili držanja tela. Za razliku od deformiteta, koji predstavljaju promene na koštanom sistemu, kod posturalnih poremećaja postoje promene na mišićnom aparatu. Iako su kod posturalnih poremećaja promene u početku samo funkcionalne, kasnije one mogu preći u strukturalne promene.

Artroskopija

Napisao: Dr Ognjen Vukadin, 10. odeljenje Instituta za ortopedsko hirurške bolesti “Banjica” Beograd

Artroskopija je hirurška procedura  tokom koje se unutrašnjost zgloba pregleda pomoću optičkog instrumenta povezanog sa  kamerom.  Na taj način moguće je ponekad i lečenje oštećenja zglobnih elemenata. Prednost artroskopske hirurgije u odnosu na klasičnu hiruršku metodu pristupa – artrotomiju, je u tome što je manje invazivna, tokom postupka se nanosi manja šteta vezivnom tkivu, obezbedjuje bolju vidljivost unutrašnjosti zgloba i brže je vreme oporavka nakon intervencije što je posebno značajno kod sportista.