Holecistektomija (operativno odstranjivanje žučne kese)

Pripremio i preveo Mr sc Ognjan Skrobić, VI odeljenje I hirurške klinike, Centar za hirurgiju jednjaka KCS

Holecistektomija je hirurško odstranjivanje žučne kese. Ovaj organ leži ispod jetre. Služi za skladištenje žuči koju produkuje jetra. Žuč potpomaže varenje masti unetih hranom. Žučna kesa oslobađa žuč u sistem žučnih vodova koji se ulivaju u tanko crevo.

 

Delovi tela koji su uključeni

 • abdomen (trbuh)
 • žučna kesa
 • žučni putevi
 • jetra
 • tanko crevo

 

Razlozi za proceduru

 

Operacija se izvodi u cilju odstranjivanja oštećene ili obolele žučne kese. Oštećenje je obično prouzrokovano infekcijom ili zapaljenjem. Različita stanja u medicini mogu da dovedu do oštećenja žučne kese, najčešće kalkuloza žučne kese (kamenje u žučnoj kesi)

 

Faktori rizika za komplikaciju za vreme  procedure

 • starost preko 60 godina
 • trudnoća
 • gojaznost
 • pušenje
 • prekomerni stres
 • malnutricija
 • skorašnja hronična oboljenja
 • dijabetes
 • oboljenja srca i pluća
 • problemi sa krvarenjam (koagulopatije)
 • alkoholizam
 • upotreba određenih lekova, uključujući lekove za povišen pritisak, mišićne relaksante, sedative, tablete za smirenje, insulin, kortikosteroide i hipnotičke agense
 • korištenje narkotika, uključujući LSD, marihuanu, halucinogene i kokain

 

Šta da očekujete pre procedure

 • laboratorijsku analizu krvi za evaluaciju funkcije jetre
 • ultrazvučni prelged abdomena radi vizuelizacije kamenja
 • druge radiološke metode radi bolje vizuelizacije žučne kese i puteva
 • EKG i rendgenski snimak pluća radi procene stanja kardiorespiratornog sistema i procene rizika od operativnog zahvata

 

U danima pre operacije:

 • Ne uzmajte aspirin ili druge antiinflamatorne lekove nedelju dana pre operacije, osim ukoliko vam vaš lekar drugačije ne kaže. Takođe verovatno ćete morati da prekinete i sa uzimanjem drugih antikoagulantnih lekova (lekova koji smanjuju zgrušavanje krvi) kao što su clopidogrel (Plavix), warfarin (Coumadin) ili ticlopidin (Ticlid)
 • Organizujte prevoz do i iz bolnice
 • Organizujte kućnu pomoć nakon povratka iz bolnice
 • Noć pre operacije konzumirajte lagan obrok, bez jela ili pića posle ponoći
 • Moguće je da dobijete laksative i/ili klizmu radi kompletnijeg pražnjenja tankog creva uoči operacije
 • Možda ćete dobiti antibiotike koje ćete uzimati i po odlasku kući
 • Možda će od vas da se traži tuširanje jutro pre operacije, uz korištenje posebnog antibakterijskog sapuna

 

Anestezija

 

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji, koriste se anestetici koji se daju intravenski, uz dodavanje inhalacionih anestetika kroz masku.

 

Opis procedure

 

Postoje dva tipa operativnog odstranjivanja žučne kese

 • klasična, otvorena hirurgija
 • laparoskopska, ili hirurgija kroz «ključaonicu»

 

Laparoskopska holecistektomija protiv klasične holecistektomije


Klasična, otvorena hirurgija

 

Hirurg će napraviti rez u gornjem desnom delu vašeg trbuha. Potom se vrši odvajanje struktura koje okružuju žučnu kesu uključujući jetru, žučne puteve i krvne sudove.

 

Hirurg će po potrebu ubrizgati kontrastno sredstvno u žučne puteve radi otkrivanja eventualnih kalkulusa (kamenja) u njima. Žuči put će eventualno biti otovoren u slučaju da treba da se izvadi kamen. Dok je trbuh otvoren, hirurg može da pregleda i druge trbušne organe da bi isključio eventualno postojanje pridruženih oboljenja. Rez se potom ušiva koncima i preko njega se lepi sterilna gaza.

 

Laparoskopska, ili hirurgija kroz «ključaonicu»

 

Hirurg koristi oštre instrumente koji se zovu troakari da bi napravio četri manje incizije na trbuhu. Potom se koristi specijalna igla kroz koju se u trbuh ubrizgava ugljen dioksid CO2 kroz otvor na pupku. Na ovaj način se trbuh naduva što omogućava bolju vidljivost tokom operacije.

 

Potom se laparoskop (kamera) uvodi kroz jedan od otvora na trbuhu. Slika sa ove kamere je uvećavajuća i prenosi se na monitor koji se nalazi u operacionoj sali. Kroz ostale tri rupe uvode se hirurški instrumenti. Oni se koriste za pridržavanje žučne kese i presecanje i klipsovanje atrerije za žučnu kesu, i žučnog voda koji žučnu kesu povezuje za glavnim žučnim vodom.

 

Žučna kesa se potom odstranjuje kroz jedan od otvora. Pažljivo se pregleda mesto hirurškog rada radi kontole eventualnog krvarenja. Takođe se i na ovaj način može u žučni put ubrizgati kontrastno sredstvo radi eventualnog otkrivanja zaostalog kamenja. Pre nego što se kamera izvadi ceo trbuh se pregleda. Potom se sa samo nekoliko šavova ušiju otvori na koži.

 

 

Prilikom bilo koje od ove dve procedure hirurg će možda na mestu gde je bila žučna kesa da postavi finu cevčicu (dren) koja će da viri iz trbuha posle operacije. Ova cev služi da evakuiše tečnosti koje se stvaraju u trbuhu za vreme i posle operacije. Dren se obično vadi u prvoj nedelji nakon hirurgije.

 

Posle operacije

 

Žučnu kesu pregleda patolog

Koliko dugo traje procedura?

 

Obično traje između 30 i 60  minuta, klasična operacija je obično nešto kraća od laparoskopske.

 

Da li ima bolova?

 

Najverovatnije ćete imati manje bolove posle operacije. Većina pacijenata ima manje bolove posle laparoskopske operacije. Vaš hirurg će vam ordinirati lekove protiv bolova. Verovatno će vam trebati i lekovi protiv mučine.

 

Moguće komplikacije

 

Za vreme laparoskopske procedure hirug se može odlučiti da otvori trbuh i načini klasičnu otvorenu holecistektomiju. Ovo se dešava u sledećim situacijama:

 • ukoliko postoji dosta priraslica u trbuhu od prethodnih operacija
 • ukoliko je žučna kesa veoma zapaljena
 • ako postoji kamen koji blokira žučni vod i ne može da se odstrani
 • ukoliko ne mogu da se dovoljno dobro vizuelizuju strukture u trbuhu

 

Druge moguće komplikacije

 

 • zaostalo kamenje u žučnim vodovima
 • prosipanje kamenja iz žučne kese u trbuh
 • krvarenje
 • infekcija operativne rane
 • povreda žučnog voda ili drugih bliskih struktura
 • nepoželjne reakcije na opštu anesteziju
 • infekcija urinarnog trakta
 • infekcija respiratornog trakta
 • tromboza dubokih vena i/ili plućna embolija

 

Prosečno vreme boravka u bolnici

 

Klasična holecistektomija: otpust iz bolnice u periodu od 2 do 6 dana

 

Laparoskopska holecistektomija: : otpust iz bolnice u periodu od 1 do 2 dana

 

Postoperativna nega

 

Možda ćete imati nazogastričnu sondu koja pomaže izbacivanje tečnosti i kiseline iz želuca. Nećete biti u mogućnosti da jedete ili pijete dok se sonda ne izvadi, odnosno dok ne prestane eventualna postoperativna mučnina. Nastavićete da dobijate tečnost i glukozu kroz infuzione rastvore intravenski. Kada počnete peroralnu unos prvo se započinje sa unosom tečnosti, a zatim se preko lagane kašaste hrane prelazi se na kompletnu regularnu ishranu.

 

Dobićete instrukcije za brigu o hirurškim incizijama kod kuće. Takođe, dobićete higijensko-dijetetski savet na otpustu iz bolnice.

 

Ishod

 

Oporavak nakon klasične holecistektomije traje između 4 i 6 nedelja

Oporavak nakon laparoskopske holecistektomije traje oko 3 nedelje

Iako ćete osećati bol na mesu hirurških incizija neposredno posle operacije, ne bi trebalo više da osećate bolove porekla žučne kese

Jetra preuzima funkcije žučne kese. Neki pacijenti primećuju da imaju otežano varenje hrane, posebno one  bogate mastima, u prvih mesec dana nakon hirurgije.

Možda ćete primeteti nadimanje i promene u pražnjenu creva posle operacije, ukoliko ovaj problem traje, obavestite vašeg lekara

 

Pozovite vašeg lekara ukoliko se dese sledeće neprijatnosti

 

Pratite vaš oporavak kada izađete iz bolnice. Čim primetite problem obavestite vašeg doktora. Ukoliko se bilo šta od pomentog desi pozovite vašeg lekara:

 • znaci infekcije, uključujući groznicu i jezu
 • crvenilo, otok, pojačavajući bol, krvarenje ili sekrecija na mestu hirurške incizije
 • kašalj, subjektivni osećaj nedostatka vazduha, bolovi u grudima
 • pojačani bolovi u trbuhu
 • krv u stolici
 • mučnina i povraćanje koje ne možete kontrolisati lekovima koji su vam dati posle operacije a koji perzistiraju više od dva dana nakon otpusta iz bolnice
 • bolovi ili peckanje prilikom mokrenja, pojačana urgencija za mokrenjem ili krv u urinu
 • bol ili otok u stopalu, listu ili nogama