Zdravlje na dlanu

Centar za endokrinu hirurgiju KCS

Prof. dr Ivan Paunović- biografija

CENTAR ZA ENDOKRINU HIRURGIJU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

Centar za endokrinu hirurgiju, Kliničkog Centra Srbije je jedina hirurška ustanova u Srbiji, ali i na prostorima bivše Jugoslavije, koja se isključivo bavi hirurškim lečenjem benignih i malignih oboljenja štitaste, paraštitaste i nadbubrežne žlezde kao i hirurškim lečenjem oboljenja endokrinog pankreasa.

Centar za endokrinu hirurgiju se nalazi na III spratu bivše II Hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu, u kojoj su sada posle poslednje reorganizacije: Centar za endokrinu hirurgiju, Klinika za kardiohirurgiju, Klinika za vaskularnu hirurgiju, stacionarni deo Centra za pejs mejkere i dva odeljenje Klinike za kardiologiju (Slika 1.). Zgradu II Hirurške klinike 1897.godine sagradio je kralj Aleksandar Obrenović. Do 1962. godine tu je bila Ginekološka bolnica i porodilište, a od tada je u nju preseljena(iz paviljona, sada je na tom mestu zgrada Poliklinike Kliničkog Centra i još uvek nezavršena kula Kliničkog Centra) II hirurška klinika.

II Hirurška klinika bila je najznačajnija hirurška ustanova u bivšoj Jugoslaviji, a najveći doprinos  pored osnivača klinike Prof. dr Vojislava Stojanovića po mišljenju autora ovog teksta dao je Prof. dr Borislav Vujadinović (Slika 2.) koji je kao Direktor kliniku specijalizovao tako što je podsticao razvoj svih subspecijalizovanih grana hirurgije. Savremena kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, kolorektalna hirurgija, hepatobilijarna hirurgija, endokrina hirurgija, hirurgija pejs mejkera i plastična i rekonstruktivna hirurgija su na Klinici dobile pun zamah za vreme Prof. dr Borislava Vujadinovića

Ovakav pristup Prof.dr Borislava Vujadinovića dovodi 1974. godine do formiranja Službe za endokrinu hirurgiju u okviru II Hirurške Klinike i prve doktorske disertacije iz oblasti endokrine hirurgije u našoj zemlji, Prof. dr Radovana Jankovića 1982. godine, koji je ujedno bio i prvi načelnik službe. Formiranjem Kliničkog Centra Srbije od Službe za endokrinu hirurgiju nastaje Klinika za endokrinu hirurgiju u okviru Instituta za hirurgiju, a potom Centar za endokrinu hirurgiju u okviru Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Od 2002. godine načelnik Centra je Prof. dr Ivan Paunović.

U Centru za endokrinu hirurgiju sada rade 4 hirurga, 2 anesteziologa, 2 klinička lekara, od toga četiri doktora nauka i jedan magistar nauka. Svoj nesebičan doprinos u nezi i lečenju bolesnika daje i 18 medicinskih sestara. Centar ima jednu operacionu salu i odeljenje sa 25 kreveta, a godišnje se u proseku operiše skoro 1000 pacijenata. Osim toga obavi se i preko 7.000 ambulantnih pregleda.

Rezultati rada hirurga Centra za endokrinu hirurgiju značajno su doprineli razvoju savremene endokrine hirurgije u Srbiji, tako na primer:

  • U periodu 2001 – 2009., zbog karcinoma štitaste žlezde godišnje je prosečno operisano  160 pacijenta što Centar za endokrinu hirurgiju čini vodećom ustanovom u oblasti onkološke hirurgije štitaste žlezde u Srbiji i svetu.
  • Totalna tiroidektomija kao operacija izbora u hiruškom lečenju obolelih od Graves-Basedow-ljeve bolesti je standardna operativna procedura od 2002.
  • U 2005. prva profilaktička tiroidektomija u Srbiji kod ret-proto-onkogen nosioca načinjena je u Cetru za endokrini hirurgiju.
  • Hirurgija primarnog, a posebno sekundarnog hiperparatiroidizma je značajno unapređena, tako da je prva radiovođena paratiroidektomija u Srbiji urađena u Centru 2006.
  • Zbog funkcionih i afunkcionih tumora nadbubrega u Centru je u periodu 2001 – 2009. prosečno godišnje operisano 57 pacijenata, u istom periodu zbog oboljenja endokrinog pankreasa 4.
  • 2008. i 2009. godine u standardnu operativnu proceduru  uvedene su BiClamp i Harmonic scalpel tehnologija

 

Centar za endokrinu hiurgiju je i nastavna baza Medicinskog fakuteta na kojoj se izvodi redovna nastava iz 4 predmeta kao i poslediplomska nastava i specijalističke studije iz više oblasti. U Centru rade 3 vanredna profesora i jedan asistent koji su bili mentori više studentskih radova, magisterijuma, doktorata i užih specijalističkih radova odbranjenih na Medicinskom fakultetu u Beogrdu. Šef nastavne baze je Prof. dr Aleksandar Diklić.

Osim stručnog i pedagoškog rada hirurzi u Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije se bave i naučnim radom. Saradnici su na projektima podržanim od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije, a rezultate svoga rada prikazali su na brojnim satancima i kongresima u zemlji i inostranstvu i publikovali u uglednim stručnim domaćim i stranim časopisima(http://www.med.bg.ac.rs/, pogledati link Nastavnici, saradnici i ostali zaposleni). Prof.dr Ivan Paunović je prvi hirurg iz Srbije, a i sa prostora bivše Jugoslavije koji je postao aktivni član Svetskog udruženja endokrinih hirurga (IAES; http://www.iaes-endocrine-surgeons.com/index.shtml) 2003.godine.2004. godine u Pizi, Italija, Prof. dr Ivan Paunović, Prof. dr Aleksandar Diklić i Ass. dr Vladan Živaljević su prvi hirurzi iz Srbije koji su osnovali a samim tim postali aktivni članovi Evropskog udruženja endokrinih hirurga(ESES; http://www.eses.cc/).2009. godine u organizaciji Centra za endokrinu hirurgiju održan je izuzetno uspešan sastanak posvećen hirurgiji Gravesove bolesti sa direktnim prenosom operacija. Ovom sastanku prisustvovao je veliki broj hirurga iz Srbije kao i svih zemalja u okruženju (http://www.uehs.org.rs/).

Centar za endokrinu hirurgiju je pre dve godine kompletno renoviran, napravljena je jedinica poluintenzivne nege, sve sobe su klimatizovane, sredjen je sanitarni čvor, ali ono što je još važnije je rekonstrukcija  operacione sale gde je postavljen novi operacioni sto, aparat za anesteziju i monitoring sistem (Slika 3,4,5).

Pre 15 godina Centar je kompjuterizovan, a od decembra 2008.godine. implementiran je novi naučni program CEH u sve segmente rada. Naučno-administrativni program CEH (skraćenica od Centar za endokrinu hirurgiju), nastao je kao rezultat saradnje hirurga Centra za endokrinu hirurgiju (Prof.dr Ivana Paunovića i Mr sci.dr Ksenije Krgović) i kompanije E-Smart Systems d.o.o. iz Beograda. Na Microsoft Worldwide Partner Conference jula 2009.godine u New Orleansu, SAD, program CEH, u prestižnoj kategoriji razvoja namenskih rešenja („The Custom Development Solutions, Smart Client Development Partner of the Year“), osvojio je drugo mesto u konkurenciji preko dve hiljade programa iz celog sveta. Na istoj konferenciji, u konkurenciji zemalja iz centralne i istočne Evrope CEH program osvojio je prvu nagradu, a ujedno je i jedino nagrađeno rešenje iz oblasti medicine.

Budući razvoj endokrine hirurgije, a samim tim i Centra za endokrinu hirurgiju, svakako zavisi od razvoja fundamentalnih nauka, ali će kamen temeljac uspešnog hirurškog lečenja oboljenja endokrinih organa i dalje biti znanje i veština hirurga.