Međunarodna klasifikacija bolesti MKB 10

Međunarodna klasifikacija bolesti i povezanih zdravstvenih problema, deseta revizija (engl. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10) je medicinska klasifikacija koja sadrži šifre dijagnoza, znakova, simptoma, kao i spoljašnjeg uzroka povreda, objavljena od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO).