Doc. Univ. dr sc. med. dr med. Aleksandar P. Simić - biografija

CURRICULUM VITAE

 

Doc Dr Aleksandar Simić

Datum i mesto rođenja: 3. oktobar 1965., Beograd, Srbija.

Adresa Odeljenje za endoskopiju i funkcionalnu dijagnostiku,

Centar za  hirurgiju jednjaka, Prva hirurška klinika,

Klinički centar Srbije, Koste Todorovića 6, 11.000 Beograd.

Telefon: 011 366 3739; 011 366 3763

Članci na sajtu: GERB gastroezofagealna refluksna bolest

 

Obrazovanje

 

 • 2007. Doktorska disertacija. „Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera” Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu.
 • 1998. Magistarski rad. “Značaj duodenogastričnog refluksa kod bolesnika sa erozivnim ezofagitisom” Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • 1992 - 1996. Specijalizacija iz opšte hirurgije. Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije.
 • 1984 – 1990. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Osnovno i srednje obrazovanje u Beogradu, OŠ “Radoje Domanović” i X Beogradska gimnazija.

 

Kretanje u službi

 

 • 2010 – Načelnik Odeljenja za funkcionalnu dijagnostiku i interventnu endoskopiju, Klinike za digestivnu hriurgiju – Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije
 • 2009 – Docent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.
 • 1998 -- Asistent za predmet Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • 1996 - Specijalista hirurg. Centar za hirurgiju jednjaka, Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije.
  • 1992 - 1996. Lekar na specijalizaciji. Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije.

 

Nagrade i stipendije

 

 • 2009. Dobitnik Nagrade grada Beograda za medicinu za 2008. godinu
 • 2007. Počasni član Instituta za digestivni sistem Rio Grande do Sul (Honorario de Instituto do Aparelho Digestivo de Rio Grande do Sul), Porto Alegre, Brasil.
 • 2005. Počasni inostrani član Brazilskog udruženja hirurga (Honorario Estranero de Colegio Brasileiro de Cirurgioes, FCBC), Rio de Janeiro, Brasil.
 • 2000. Dobitnik svetske nagradne stipendije Medjunarodnog udruženja za bolesti jednjaka (International Society for Diseases of the Esophagus - ISDE) sa sedištem u Tokiju za 2000. godinu.
 • 1999. Pobednik Konkursa Zadužbine Andrejević, sa sedištem u Beogradu, za najbolje magistarske radove.
 • 1988. Dobitnik Univerzitetske nagrade grada Beograda iz oblasti medicine

 

Članstva

 

Međunarodna

 • Americko udruženje za hirurgiju alimentarnog trakta (Society for Surgery of the Alimentary Tract – SSAT)
 • Brazilsko udruženje hirurga (Colégio Barsileiro de Cirurgiões - FCBC)
 • Internacionalno udruženje za bolesti jednjaka (International Society for Disease of the Esophagus - ISDE)
 • Evropsko udruženje ezofagologa (European Society of Esophagology - ESE)
 • Svetska organizacija za specijalizovane studijke za bolesti jednjaka (World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus - OESO)
 • Evropska digestivna hiurgija (European Digestive Surgery - EDS)            

 

Domaća

 • Udruženje kardio-torakalnih hirurga Srbije i Crne Gore
 • Sekcija grudnih hirurga Srpskog lekarskog društva
 • Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju (JUEH)
 • Udruženje hirurga Jugoslavije (UHJ)
 • Srpsko lekarsko društvo (SLD)

 

Stručna usavršavanja u inostranstvu

 

 • 2005. Kurs “Minimally invasive operating techniques in visceral surgery”, European Surgical Institute. Hamburg, Nemačka.
 • 2001. Postdiplomski kurs “Esophageal function testing – what the GI surgeon needs to know”, American College of Surgeons, New Orleans, Louisiana, SAD.
 • 2001. Odeljenje za hirurgiju gornjeg digestivnog trakta, Univerzitet Južna Kalifornija, Los Anđeles, SAD. Načelnik Prof. dr Tom DeMeester.
 • 2000. Odeljenje abdominalne, vaskularne i torakalne hirurgije Vinzenz Pallotti bolnica, Keln, Nemačka.
 • 1988. Odeljenje abdominalne i opšte hirurgije, Univerzitet Ilinois u Čikagu, SAD. Profesor dr Loyd M. Nyhus .

 

Oblasti istraživanja, dijagnostike, endoskopskog i hirurškog lečenja

 

 • Dijagnostika oboljenja gornjeg digestivnog trakta
  • Gornja fleksibilna endoskopija
  • Stacionarna ezofagealna manometrija
  • 24 časovna pH metrija
  • Endoskopska terapija
   • Rigidne i pneumatske dilatacije
   • Endoskopske polipektomije
   • Perkutana endoskopska gastrostoma (PEG)
   • Endoskopska ablacija metaplasticne Barrett-ove sluzokoze jednjaka – HALO sistem BARRX
  • Klasična i laparoskopska hirurgija benignih oboljenja gornjeg digestivnog trakta

 

Jezici

 

 • Tečno govori engleski, francuski i mađarski, služi se španskim jezikom.

 

Stručne publikacije

 

 • Dve monografije
 • 6 poglavlja u knjigama i udžbenicima
 • 7 radova u časopisu indeksiranom u CC ili SCI
 • 25 radova indeksiranih u Medline-u i 15 radova u celosti u stručnim časopisima i zbornicima kongresa.
 • 82 rada kao izvodi u zbornicima medjunarodnog skupa i 52 u zbornicima nacionalnih skupova.
 • Sedam predavanja po pozivu na svetskim medjunarodnim stručnim sastancima
 • Ukupno 185 stručnih i naučnih publikacija

 

Najznacajnije publikacije objavljene u celosti

 

 • Simić P, Simić A. Istorija hirurgije. Službeni glasnik, Beograd 2008; 394 str.
 • Simić A. Erozivni ezofagitis i duodenogastrični refluks. Zadužbina Andrejević, Beograd 2001; 111 str.

 

 • Simić AP, Radovanović NS, Skrobić OM, Ražnatović ZJ, Peško PM. Significance of limited hiatal dissection in surgery for achalasia. Journal of Gastrointestinal Surgery 2010; 14 (4): 587-593. M 21 DOI: 10.1007/s11605-009-1135-9
 • Radovanović N, Simić A, Kotarac M, Stojakov D, Sabljak P, Skrobić O, Peško P. Colon interposition in pharyngoesopahgeal postcorrosive strictures. Hepatogastroenterology 2009. Jan-Feb; 56 (89): 139-143.
 • Knežević JD, Radovanović NS, Simić AP, Kotarac MM, Skrobić OM, Konstantinović VD, Pesko PM. Colon interposition in the treatment of esophageal caustic strictures: 40 years of experience. Diseases of the Esophagus 2007; 20: 530–534. M 23; DOI: 10.1111/j.1442-2050.2007.00694.
 • Ranković IV, Maširević VP, Pavlov MJ, Ćeranić MS, Milenković GM, Simić AP, Kecmanović DM. Haemodinamic and vascular problems during modified hyperthermic intraperitoneal perioperative chemotherapy. Hepatogastroenterology 2007. Mar; 54 (74): 364-366.
 • Peško P, Sabljak P, Bjelović M, Stojakov D, Simić A, Nenadić B, Bumbaširević M, Trajković G, Djukić V. Surgical treatment and clinical course of patients with hypopharyngeal carcinoma. Diseases of the Esophagus 2006; 19: 248-253. M 23; DOI: 10.1111/j.1442-2050.2006.00585.
 • Knežević J, Radovanović N, Simić A, Bobić-Radovanović A, Latković Z, Micev M, Peško P. Isolated choroidal metastasis from primary adenocarcinoma of the distal esophagus: a case report. Diseases of the Esophagus 2003; 16: 41– 44. M 23; DOI: 10.1046/j.1442-2050.2003.00279.
 • Knežević J, Radovanović N, Simić A, Micev M, Radojković S, Gerzić Z. A paraesophageal bronchogenic cyst with esophageal comunication. Diseases of the Esophagus 1999; 12: 321–324. DOI: 10.1046/j.1442-2050.1999.00075.
 • Gerzić Z, Dojčinov S, Dunjić M, Janković Z, Simić A, Stojakov D, Sabljak P. Lymphangioma of the esophagus: a case report and review of the literature. Diseases of the Esophagus 1996; 9: 149-152.

 

 • Radovanović N, Simić A. Prva hiriruška klinika. Maksimović Ž (urednik). Nastavne baze Katedre hirurgije sa anesteziologijom 1923 – 2008. CIBID Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2008: 14-24.
 • Peško P, Ranđelović T, Simić A, Bjelović M, Stojakov D, Sabljak P. Hirurgija ezofagogastroduodenuma. Maksimović Ž. (urednik). Hirurgija za studente medicine. CIBID Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2008: 167-207.
 • Peško P, Simić A. Direktna i nešant hirurgija variksa jednjaka. Maksimović Ž. (urednik). Osnove vaskularne hirurgije i angiologije. CIBID Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2004: 453-457.
 • Peško P, Simić A. Hernije hijatusa jednjaka i gastroezofagealna refluksna bolest. Jaković R. (urednik). Grudna hirurgija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2004: 250-258.
 • Peško P, Simić A. Komplikacije u hirurgiji želuca i duodenuma. Gerzić Z. (urednik). Komplikacije u abdominalnoj hirurgiji. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2000: 284-345.
 • Gerzić Z, Knežević J, Simić A. Komplikacije u hirurgiji jednjaka i dijafragme. Gerzić Z. (urednik). Komplikacije u abdominalnoj hirurgiji. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2000: 239-283

 

 • Simić A, Gurski R, Peško P. The story beyond the Zenkers pouch. Acta Chirurgica Iugoslavica 2009; 56: 9-16
 • Skrobić O, Simić A, Radovanović N, Špica B, Peško P. Current concepts in the anatomy and origins of pharyngeal diverticula. Acta Chirurgica Iugoslavica 2009; 56: 17-24
 • Simić A, Radovanović N, Stojakov D, Bjelović M, Kotarac M, Sabljak P, Skrobić O, Peško P. Surgical experience of the national institution in the treatment of Zenkers diverticula. Acta Chirurgica Iugoslavica 2009; 56: 25-33
 • Sretenović A, Perišić V, Simić A, Živanović D, Vujović D, Kostić M, Peško P, Krstić Z. Gastroesophageal reflux in infants and children. Acta Chirurgica Iugoslavica 2008; 55: 47-54 .
 • Simić A, Radovanović N, Kotarac M, Gligorijević M, Skrobić O, Konstantinović V, Peško P. Hernije hijatusa jednjaka i GERB kao uzrok krvarenja. Acta Chirurgica Iugoslavica 2007; 54: 135-138.
 • Simić A, Ražnatović Z, Skrobić O. Peško P. Primary esophageal motility disorders (Concise review for clinicians). Acta Chirurgica Iugoslavica 2006; 53: 9- 17.
 • Popović D, Stanković-Popović V, Milosavljević T, Jovanović I, Peško P, Simić A, Micev M, Miličić B, Krstić M. Uticaj Helicobacter pylori eradikacije na pojavu gastro-ezofagealne refluksne bolesti. Acta Chirurgica Iugoslavica 2006; 53: 41- 48.
 • Bjelović M, Peško P, Micev M, Todorović V, Stojakov D, Sabljak P, Simić A, Ebrahimi K, Veličković D, Špica B. The significance of lymphonodal micrometastasis in patients with gastric adenocarcinoma.Acta Chirurgica Iugoslavica 2005; 3: 21-24.
 • Peško P, Djukić V, Simić A, Sabljak P, Stojakov D, Bjelović M. Strategija u lečenju karcinoma hipofarinksa i cervikalnog jednjaka.Acta Chirurgica Iugoslavica 2004; 1: 49-54.
 • Simić A, Knežević J, Bjelović M, Radovanović N, Kotarac M, Peško P. Istorijska evolucija hirurškog lečenja gastroezofagealne refluksne bolesti. Acta Chirurgica Iugoslavica 2003; 4: 9-19.
 • Knežević J, Radovanović N, Simić A, Kotarac M, Peško P. Hirurško lečenje kasnih komplikacija dermato-jejuno plastika kod korozivnih stenoza jednjaka. Acta Chirurgica Iugoslavica 2003; 4: 79-83.
 • Bjelović M, Peško P, Stojakov D, Sabljak P, Simić A. Istorija hirurgije karcinoma želuca i kardije. Acta Chirurgica Iugoslavica 2003; 2: 11-17.
 • Gerzić Z, Peško P, Knežević J, Simić A, Stojakov D, Sabljak P, Radovanović N. Korekcija neuspelih primarnih hirurških intervencija kod benignih lezija jednjaka. Acta Chirurgica Iugoslavica2001; 48: 13-25.
 • Ranđelović T, Peško P, Gerzić Z, Knežević J, Stamenković D, Bilanović D, Simić A. Poštedna hirurgija jednjaka - everzioni i mukozni striping. Acta Chirurgica Iugoslavica2001; 48: 9 - 13.
 • Simić A, Peško P. Significance of duodenogastric reflux in patients with errosive esophagitis. Acta Chirurgica Iugoslavica 2000; 47: 67-72.
 • Peško P, Simić A. Hirurška endoskopija jednjaka. Acta Chirurgica Iugoslavica2000; 47: 53 – 64.
 • Peško P, Ranđelović T, Knežević J, Dunjić M, Radovanović N, Bjelović M, Stojakov D, Sabljak P, Kotarac M, Simić A, Kostić D., Micev M. Hirurška strategija u lečenju primarnpog limfoma želuca. Acta Chirurgica Iugoslavica2000; 47: 31 - 35.
 • Peško P, Bumbaširević M, Knežević J, Dunjić M, Djukić V, Simić A, Stojakov D, Sabljak P, Bjelović M, Janković Z, Micev M, Šaranović Dj. Rekonstrukcija hipofarinksa i cervikalnog jednjaka slobodnim jejunalnim transplantatom. Acta Chirurgica Iugoslavica2000; 47: 17 - 24.
 • Peško P, Ranđelović T, Knežević J, Dunjić M, Radovanović N, Bjelović M, Stojakov D, Sabljak P, Kotarac M, Simić A, Gerzić Z, Micev M. Hirurško lečenje karcinoma kardije. Acta Chirurgica Iugoslavica 2000; 47: 25 - 30.
 • Knežević J, Radovanović N, Simić A, Bjelović M, Peško P. Hernija foramena Morgagni. Acta Chirurgica Iugoslavica 1999; 46: 75 –77.
 • Gerzić Z, Dojčinov S, Dunjić M, Janković Z, Simić A, Stojakov D, Sabljak P. Lymphangioma of the esophagus: a case report and review of the literature. Diseases of the Esophagus 1996; 9: 149 - 152.
 • Peško P, Radovanović N, Knežević J, Ranđelović T, Simić A, Subotić L, Gerzić Z. Paraezofagealne hernije hijatusa dijafragme. Acta Chirurgica Iugoslavica1995/96; 42/43: 151-153.
 • Čolović R, Kalezić V, Ateljević M, Simić A, Jagodić M. Isolated hydatide cyst of the adrenal gland. Acta Chirurgica Iugoslavica1995/96; 42/43: 167-169.
 • Čolović R, Matić S, Simić A. Povrede jetre.Acta Chirurgica Iugoslavica1995; 42: 9-16.
 • Peško P, Knežević J, Ranđelović T, Kotarac M, Stojakov D, Janković Z, Ilić N, Jekić I, Simić A, Gerzić Z. Prednosti i nedostaci ezofagogastro-plastike u rekonstrukciji malignih i benignih stenoza jednjaka. Acta Chirurgica Iugoslavica 1994; 41: 229-231.
 • Knežević J, Ranđelović T, Radovanović N, Simić A, Ilić N, Gerzić Z. Tehnika šivenja anastomoza i komplikacije kod ezofagokoloplastika zbog kororzivnih lezija. Acta Chirurgica Iugoslavica1994; 41: 235-237.
 • Radovanović N, Knežević J, Ranđelović T, Simić A, Gerzić Z. Primarna sutura jednjaka sa pojačanjem autolognim tkivom u terapiji perforacije torakalnog jednjaka. Acta Chirurgica Iugoslavica1994; 41: 233-234.
 • Krivokapić Z, Marković V, Antić S, Popović M, Simić A, Barišić G. Mehanički šav u resekciji rektuma zbog karcinoma. Acta Chirurgica Iugoslavica1994; 41: 265-267.
 • Ranđelović T, Knežević J, Peško P, Dunjić M, Simić A, Jekić I, Radovanović N, Janković Z, Gerzić Z. Komplikacije pri izvođenju ezofago-jejuno anastomoza. Acta Chirurgica Iugoslavica1994; 41 (Suppl 2): 225-228.
 • Gerzić Z, Gazdić Č, Cvijović R, Janković B, Jezdić M, Simić A. Incarcerated foramen Morgagni hernia. TheEuropean Journal of Emeregency Surgery and Intensive Care 1997; 20: 223 - 225.
 • Čolović R, Bilanović D, Simić A. Repair of papillary disconection. Archives of Gastroenterohepatology 1997; 16: 126 - 8.
 • Čolović R, Simić A, Špuran M, Micev M, Savić M, Lačković V. Duplikacione ciste želuca. Prikaz bolesnika. Archives of Gastroenterohepatology 1996; 15: 112-115.
 • Krivokapić Z, Čolović R, Simić A, Savić M, Havelka M. Pseudomiksom peritoneuma.Archives of Gastroenterohepatology 1993; 12; 61-63.
 • Simić A. Najstariji podaci o helenskoj medicini i hirurgiji. Antički svet, evropska i srpska nauka. Društvo za antičke studije Srbije, Beograd – Sremska Mitrovica 2009: 308-324.
 • Simić A, Peško P, Bjelović M, Stojakov D, Todorović M, Todorović V, Jekić I, Micev M, Sabljak P, Kotarac M. Effects of Bioptron light therapy on thoracophrenolaparotomy wound healing in patients operated due to cardiac carcinoma. Monduzzi Editore. International Proceedings Division. 4th International Gastric Cancer Congress, New York (USA), April 29–May 2, 2001: 667-670.
 • Stojakov D, Knežević J, Sabljak P, Bjelović M, Peško P, Dunjić M, Radovanović N, Simić A, Gerzić Z. Radical surgical treatment of cardiac carcinoma. Experience of a single institution. Monduzzi Editore. International Proceedings Division. 4th International Gastric Cancer Congress, New York (USA), April 29– May 2, 2001: 995-999.
 • Simić A, Stojakov D, Sabljak P, Jekić I, Bjelović M, Peško P, Todorović M. Effects of PILER light therapy on wound healing in patients operated due to stomach carcinoma. Monduzzi Editore. International Proceedings Division. 3rd International Gastric Cancer Congress. Seoul, Korea, April 27-30, 1999: 815 – 818.
 • Peško P, Bjelović M, Randjelović T, Stojakov D, Dunjić M, Simić A, Radovanović N. Pancreas preserving dissection in the surgical treatment of the proximal gastric carcinoma. Monduzzi Editore. International Proceedings Division. 3rd International Gastric Cancer Congress. Seoul, Korea, April 27-30, 1999: 613 - 616.
 • Peško P, Ranđelović T, Radovanović N, Jekić I, Simić A. War injuies of the esophagus - surgical management. CIC Edizioni Internationaly. Emergency Surgery. First International Conference of Emergency Surgery. Belgrade, Yugoslavia, September 25-28, 1996: 165-168.
 • Peško P, Knežević J, Dunjić M, Radovanović N, Janković Z, Jekić I, Sabljak P, Kotarac M, Simić A, Gerzić Z. Multiple squamous cell carcinoma of the esophagus. Monduzzi Editore. International Proceedings Division.  Recent advances in diseases of the esophagus. 6th World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus. Milan, Italy, August 23–26, 1995: 115-118.
 • Gerzić Z, Knežević J, Ranđelović T, Janković Z, Simić A, Pavlov M. Chronic pancreatitis as a cause of severe recurrent gastrointestinal hemorrhage. Monduzzi Editore. International Proceedings Division. European I.H.P.B.A. Congress "Athens 95". Athens, Greece, May 25–28, 1995: 619- 623.
 • Simić A. Poremećaj pasaže digestivnog sistema. Osnovi kliničke nutricije. CME kurs. Iriški venac, 12-14 oktobar 2007: 179- .
 • Simić A, Peško P. Manometrija i 24 časovna pH metrija jednjaka. Dijagnostika bolesti jednjaka, CME kurs. Poslovni centar Siemens, Beograd 20-22 decembar 2005: 41- 51.
 • Peško P, Simić A. Endoskopija jednjaka. Dijagnostika bolesti jednjaka, CME kurs. Poslovni centar Siemens, Beograd 20-22 decembar 2005: 52-64.