Klinika za vaskularnu hirurgiju KCS

Direktor: Prof Dr Lazar Davidović -  biografija

 

Mediji o nama:

Kad je aorta kao bomba

Danak lošim navikama

 

 

KLINIKA ZA VASKULARNU HIRURGIJU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

obavlja sve vrste hirurških zahvata na krvnim sudovima, i to kako u elektivnom programu tako i u okviru hitne službe.

Na klinici se primenjuju kompletan neinvazivne i invazivne dijagnostičke procedure kod sumnje na ovu vrstu oboljenja, kao i njihov tretman.

Vrši se i edukacija kadrova iz oblasti vaskularne hirurgije, a postoji i stalno učešće u naučno-istraživačkom radu.

U okviru Klinike za vaskularnu hirurgiju postoji kadrovska osposobljenost za primenu svih procedura hirurškog lečenja oboljenja krvnih sudova koja se danas primenjuju u svetu.

Pored ostalih primenjuju se i sledeće procedure:

  • Operativno lečenje rupturirane i nerupturirane aneurizme abdominalne aorte
  • Operativno lečenje torako-abdominalnih aneurizmi
  • Operativno lečenje perifernih aneurizmi i pseudoaneurizmi
  • Ekstraanatomski bypass-evi
  • Femoro-distalne rekonstrukcije uključujući i in situ bypass
  • Popliteo-distalne rekonstrukcije
  • Hirurgija ekstrakranijalnih krvnih sudova
  • Venske trombektomije
  • Hirurško lečenje vaskularnih mirnodopskih i ratnih trauma
  • Balon dilatacije (PTA) i intraarterijska primena prostaglandina everziona endarterektomija karotidne arterije upotreba homografta u infekciji operacije torakoabdominalne aneurizme.