Zdravlje na dlanu

Doc. Dr Maja Pavlov - biografija

CURRICULUM VITAE

Doc Dr Maja Pavlov 

Zamenik načelnika IV odeljenja za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju I hirurške klinike KCS

specijalista opšte hirurgije

subspecijalista digestivne hirurgije

Telefon za zakazivanje pregleda  00 381 11 366 37 37

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

A. OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

 - dr Maja /Jovan/ Pavlov

- rođena 3. Maja 1966. godine u Beogradu

- zaposlen na Medicinskom fakultetu u Beogradu – Katedra predmeta Hirurgija sa

anesteziologijom  nastavna baza  KCS I hirurška klinika

- docent za užu nastavnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom

- lekar specijalista opšte hirurgije

- lekar subspecijalista digestivne hirurgije

- u stručnoj literaturi i korespodenciji koristi se engleskim  jezikom

 

B. STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

 

Medicinski fakultet u Rijeci upisala je 1985. i diplomirala u septembru 1990. godine sa prosečnom ocenom 9.63.  

Specijalizaciju iz opšte hirurgije započela je 1992. i završila 1996. godine na I hirurškoj klinici, Instituta za  bolesti digestivnog sistema, KCS. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije (Komisija: Prof. Dr Z.Gerzić, Prof Dr M. Milićević, Prof. Dr S.Subotić) položila je sa odličnom ocenom 05.02.1996. godine.

Užu specijalizaciju iz digestivne hirurgije je upisala 1999. godine. Rad iz uže specijalizacije pod nazivom “Lateralna limfadenektomija u lečenju karcinoma rektuma” (Mentor: Prof. Dr P.Peško; članovi komisije: Prof. Dr M.Popović, Prof Dr D.Stevović), odbranila je u januaru 2002. godine.

Magistarske studije (smer hirurška anatomija) je upisala 1994. godine. Magistarsku  tezu pod nazivom “Distribucija limfogenih metastaza uznapredovalog karcinoma rektuma na nivou i ispod peritonealne refleksije” (Mentor: Prof. Dr P.Peško; članovi komisije: Prof. Dr D.Stevović, Prof. Dr A.Ilić) odbranila je u martu 1998. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Prognostički značaj perirektalnih limfonodalnih mikrometastaza kod bolesnika sa Dukes B stadijumom karcinoma rektuma” (Mentor: Prof. Dr sci med Predrag Peško; članovi komisije: Prof. Dr sci med Liljana Radošević – Jelić, Prof. Dr sci med Ivan Boričić i Prof. Dr sci med Marko Kontić) odbranila je u maju 2005. godine.

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja - izbor u zvanje asistenta  23.5.2007. godine, reizbor u zvanje asistenta 26.05.2010. godine

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja:

 

 

C. NAUČNI I STRUČNI RAD

 

Originalni radovi in extenso u časopisima sa JCR liste

 1. Pavlov MJ, Ceranic MS, Nale DP, Latincic SM, Kecmanovic DM. Double-Barreled Wet Colostomy versus Ileal Conduit and Terminal Colostomy for Urinary and Fecal Diversion: A Single Institution Experience. Scand J Surg. 2014 Feb 11;103(3):189-194                       
 2. Ceranic MS, Kecmanovic DM, Pavlov MJ, Nale DP, Micev MT, Kovacevic PA, Stamenkovic AB. Validation and feasibility of ex vivo sentinel lymph node "mapping" by methylene blue in colorectal cancer. Hepatogastroenterology. 2010;57(102-103):1113-8. 
 3. Pavlov MJ, Kovacevic PA, Ceranic MS, Stamenkovic AB, Ivanovic AM, Kecmanovic DM. Cytoreductive surgery and modified heated intraoperative intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for advanced and recurrent ovarian cancer -- 12-year single center experience. Eur J Surg Oncol. 2009;35(11):1186-91.
 1. Kecmanovic DM, Pavlov MJ, Ceranic MS, Masulovic DM, Popov IP, Micev MT. Double-barreled wet colostomy: urinary and fecal diversion. J Urol. 2008;180(1):201-4 
 1. De Villiers EM, Bulajic M, Nitsch C, Kecmanovic D, Pavlov M, Kopp-Schneider A, Löhr M. TTV infection in colorectal cancer tissues and normal mucosa. Int J Cancer. 2007 ;121(9):2109-12. 
 1. Rankovic VI, Masirevic VP, Pavlov MJ, Ceranic MS, Milenkovic MG, Simic AP, Kecmanovic DM. Hemodynamic and cardiovascular problems during modified hyperthermic intraperitoneal perioperative chemotherapy. Hepatogastroenterology. 2007;54(74):364-6 
 1. Kecmanovic DM, Pavlov MJ, Ceranic MS, Kerkez MD, Rankovic VI, Masirevic VP. Bulk agent Plantago ovata after Milligan-Morgan hemorrhoidectomy with Ligasure. Phytother Res. 2006; 20(8):655-8 
 1. Jaksic E, Starovic D, Lesic A, Beatovic S, Pavlov M, Kecmanovic D. Tc-99m DPD uptake in the thigh from metastasis of adenocarcinoma of the rectum. Clin Nucl Med. 2005;30(1):51-3. 
 1. Kecmanovic DM, Pavlov MJ, Ceranic MS, Sepetkovski AV, Kovacevic PA, Stamenkovic AB. Treatment of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer by cytoreductive surgery and hyperthermic perioperative intraperitoneal chemotherapy. Eur J Surg Oncol. 2005;31(2):147-52
 1. Kecmanovic DM, Pavlov MJ, Kovacevic PA, Sepetkovski AV, Ceranic MS, Stamenkovic AB. Management of advanced pelvic cancer by exenteration. Eur J Surg Oncol. 2003;29(9):743-6.
 1. Kecmanovic DM, Pavlov MJ, Kovacevic PA, Ceranic MS, Stamenkovic AB. Cytoreductive surgery for ovarian cancer. Eur J Surg Oncol. 2003;29(4):315-20

 

Ostali radovi u časopisima sa JCR liste

 1. Kecmanovic DM, Bulajic MM, Pavlov MJ, Micev MT, Sepetkovski AV, Ceranic MS, Petrovic MN, Stamenkovic AB. Recurrent rectal bleeding from an appendiceal stump granuloma: a rare late complication of appendectomy. Endoscopy. 2005;37(11):1161 
   

Radovi u časopisima indeksiranim u SCIENCE CITATION INDEX Expanded (SCIe), bez IF

 1. Vucelić D, Kecmanović D, Pavlov M, Ranković V, Masirević V, Djukić A, Palibrk I, Tomasević L, Velicković J, Milovanović A. The use of recombinant activated factor VII to control haemorrhage following exenteration and massive transfusion in coagulopathic patients. Srp Arh Celok Lek. 2008;136 Suppl 3:231-9.

Radovi u časopisima indeksiranim u MEDLINE-u

 1. Kecmanović D, Pavlov M, Ćeranić M, Kostić D, Mihajlović B. Alexander Brunschwig - 110 years from birth september 11.1901 -august 7,1969. Acta Chir Iugosl. 2011; 58(3): 21-23
 1. Antić A, Kalezić V, Kecmanović D, Petrović M, Zuvela M, Matić S, Pavlov M, Ceranić M, Trivic A, Milovic V. Influence of tumor size and intestinal wall invasion on development of colorectal liver metastases. Acta Chir Iugosl. 2008;55(4):27-30
 1. Bulajic M, Stimec B, Ille T, Jesenofsky R, Kecmanovic D, Pavlov M, Ceranic M, Schneider-Brachert W, Lowenfels A, Maisonneuve P, Löhr J. PCR detection of helicobacter pylori genome in colonic mucosa: normal and malignant. Prilozi. 2007 ;28(2):25-38.
 1. Jovanović I, Pavlović A, Popović D, Pavlov M. Endoscopically removed giant submucosal lipoma. Vojnosanit Pregl. 2007;64(6):417-20.
 1. Ceranić M, Kecmanović D, Pavlov M, Sepetkovski A, Kovacević P, Stamenković A, Masirević V, Ranković V. Plantago Acta Chir Iugosl. 2006;53(1):9-11.
 1. Kecmanović D, Pavlov M, Ceranić M, Sepetkovski A, Kovacevi P, Stamenković A. PHLEBODIA (diosmine): a role in the management of bleeding nonprolapsed hemorrhoids. Acta Chir Iugosl. 2005;52(1):115-6
 1. Djordjević Z, Knezević S, Ceranić M, Bulajić P, Ostojić S, Stefanović D, Knezević Dj, Pavlov M, Stamenković A. Assessment of the degree of maturity in the wall of pancreatic pseudocysts in relation to choice of surgical procedure. Acta Chir Iugosl. 2005;52(1):33-9.
 1. Kecmanović D, Pavlov M, Ceranić M, Sepetkovski A, Kovacević P, Stamenković A, Masirević V, Ranković V. Plantago ovata (Laxomucil) after hemorrhoidectomy.Acta Chir Iugosl. 2004;51(3):121-3.
 1. Pavlov M, Kecmanović D, Kovacević P, Sepetkovski A, Ceranić M, Stamenković A. Lateral lymphadenectomy in the treatment of rectal carcinoma. Acta Chir Iugosl. 2003;50(2):81-6.
 1. Kecmanović D, Pavlov M, Kovacević P, Ceranić M. Pelvic exenteration. Acta Chir Iugosl. 2001;48(3):43-7.
 1. Kecmanović D, Kovacević P, Pavlov M, Sepetkovski A, Ceranić M. Cytoreductive procedures in advanced primary ovarian carcinoma. Acta Chir Iugosl. 2001;48(1):71-5.

 

Poglavlja u udžbenicima, praktikumima

 1. Kecmanović D, Pavlov M. Hirurgija anusa i perianalne regije. U: Maksimović Ž. „Hirurgija za studente medicine“, CIBID, Beograd, 2008; 247-254.

Monografije, knjige

 1. Kecmanovic D, Pavlov M, Ćeranić M. Hirurški tretman peritonealne diseminacije kolorektalnog karcinoma U : Krivokapić Z „Karcinom rektuma “Zavod za udžbenike – Beograd 2012; 317-322

 

 1. Kecmanovic D, Pavlov M. Ćeranic M. Dvostruka prelivna vlažna (wet) kolostoma. U: Hadži-Đokić Jovan “Urinarne derivacije” Elit medica 2009; 103-106

 

 1. Kecmanovic D, Pavlov M. Konvencionalna hirurška tehnika kombinovanih digestivnih i urinarnih derivacionih stoma U: Krivokapic Z, Markovic V “Stome” Društvo koloproktologa Jugoslavije 2007; 105-109

 

 1. Kecmanovic D, Pavlov M. Ceranic M. Hirurško lečenje kolorektalnog karcinoma. U: Popov I “Novine u dijagnostici i terapiji kolorektalnog karcinoma” Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Beograd 2006; 101 – 18.

 

 

Dominantna oblast stručnog rada i naučnog interesovanja kandidata Dr Maje Pavlov je složena problematika hirurškog lečenja kolorektalnog karcinoma, uznapredovalih malignoma male karlice kao i peritonealne diseminacije kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom (1 rad u JCR kategoriji, M21, poglavlje u monografiji nacionalnog značaja Karicnom rektuma) i karcinomom jajnika (hirurški i anesteziološki aspekti, 3 rada u JCR kategoriji M21).

Kandidatkinja se pored toga bavila i istraživanjem ex vivo bojenja SLN kod kolorektalnog karcinoma (jedan rad u CC kategoriji), zatim proučavanjem modaliteta lečenja hemoroda (uvođenje preparata Plantago ovata, diosmina), kao i pručavanjem prisustva Helicobacter pylori kod kolorektalnog karcinoma. Veoma važna oblast je proučavanje wet kolostome, zajedničke fekalne i urinarne derivacije (Rad publikovan u CC, M21 i poglavlje u monografiji Urinarne diverzije).

Kandidatkinja je veoma aktivno uključena u rešavanje problema stome uz edukaciju sestara i hirurga (poglavlje u monografiji Stome). Jedan je od autora poglavlja „Hirurško lečenje kolorektalnog karcinoma“u monografiji „Novine u dijagnostici i terapiji kolorektalnog karcinoma“ (Urednik I. Popov) koji je objavila Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva u Beogradu 2006. godine.

Dr Maja Pavlov od izbora u zvanje asistenta 2007. godine redovno vodi vežbe i praktične ispite studentima na predmetu Hirurgija. Od izbora u zvanje asistenta sprovodi demonstracione i praktične vežbe iz predmeta Prva pomoć na Medicinskom fakultetu, kao i predmeta Osnovi kliničke prakse I i II.

Dr Maja Pavlov je hirurg specijalista od 1996. godine, subspecijalista digestivne hirurgije od 1999. godine i godišnje samostalno uradi oko 250 operacija. Skoro 2/3 čine operacije kolorektalnog karcinoma i veoma složene i zahtevne hirurško-onkološke procedure kao što su: totalna, zadnja i prednja pelvična egzentereza, uz naglasak na rešavanje problema fekalne i/ili urinarne derivacije, citoreduktivna procedura kod diseminacije karcinoma kolorektuma, jajnika, mezotelioma. a ostatak se uglavnom odnosi na manje koloproktološke operacije. Takođe, asistent je na oko 280-300 operacija godišnje.